Phòng chống cháy rừng trong mùa khô

Gốc
KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị (số 17/CT-UBND) về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2011 - 2012 trên địa bàn.

Theo đó, Sở NN&PTNT tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR từ cấp huyện đến cơ sở. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác PCCCR cho các địa phương có rừng, chủ rừng, đơn vị quân đội... Phối hợp với các chủ rừng tuần tra, canh gác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã, đơn vị quản lý rừng, chủ rừng xây dựng, thực hiện phương án PCCCR...

Tin nóng

Tin mới