ND - Thời tiết trên cả nước đang chuyển mùa, là lúc thường có những thay đổi đột biến về khí hậu, kéo theo những bất thường về dịch bệnh đối với con người, trong đó trẻ em, người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất.