Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài

Gốc

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm nhấn mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trở thành một nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với Việt Nam.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270834/Default.aspx