Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phòng, chống ma túy ở Tây Bắc

Gốc

ND - Theo số liệu thống kê của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, năm 2007, 11 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có tỷ lệ người nghiện cao nhất trong cả nước. Hiện tại, công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn này vẫn còn những hạn chế, khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126852&sub=67&top=40