Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em: Mô hình trên giấy?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Mặc dù được nhận không ít trợ về tài chính từ các dự án Quốc tế, nhưng trên thực tế Hà Nội chưa triển khai được mô hình mũi nhọn nào trong công tác Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Thậm chí nhiều vấn đề cấp thiết đang bị lãng quên.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=33292