Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải

Gốc
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT”. Một trong những quan điểm quan trọng của Đề án là nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải - Ảnh 1

Hoạt động thu phí rất cần sự công khai, minh bạch phòng, chống tiêu cực. Ảnh: O.H

Đề án này thuộc Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của Chính phủ, là nhiệm vụ quan trọng của Bộ GTVT trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Đề án cũng giúp rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, các cơ chế về chính sách quản lý, điều hành, nhằm xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi. Đồng thời, đổi mới, nâng cao năng lực và hoàn thiện công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả; tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng không hiệu quả các nguồn vốn do Bộ GTVT quản lý.

Đề án này được Bộ trưởng GTVT phê duyệt dựa trên đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ GTVT.

Hữu Oanh

Tin nóng

Tin mới