Nếu bạn đã từng đi qua phố Hàng Điếu thì không thể không nhận ra có một số nhà rất đặc biệt, bên ngoài ngôi nhà được treo và bầy rất nhiều quạt cổ.