Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Kịp thời ứng phó và hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai, thảm họa

Kịp thời ứng phó và hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai, thảm họa

Báo Quân Đội Nhân Dân
06/12/2022
Phân cấp độ để chủ động ứng phó với sự cố, thiên tai, dịch bệnh

Phân cấp độ để chủ động ứng phó với sự cố, thiên tai, dịch bệnh

Báo Quân Đội Nhân Dân
01/12/2022
Quỹ Phòng thủ dân sự: Hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh, sự cố

Quỹ Phòng thủ dân sự: Hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh, sự cố

Báo Quân Đội Nhân Dân
27/11/2022
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để chủ động ứng phó sự cố thiên tai

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để chủ động ứng phó sự cố thiên tai

Đại Biểu Nhân Dân
21/11/2022
Phân định luật phòng thủ dân sự với luật chuyên ngành

Phân định luật phòng thủ dân sự với luật chuyên ngành

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
12/11/2022
Phòng thủ dân sự: Phòng thủ đất nước từ sớm, từ xa

Phòng thủ dân sự: Phòng thủ đất nước từ sớm, từ xa

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
12/11/2022
Phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội Hóa học trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự

Phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội Hóa học trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự

Báo Quân Đội Nhân Dân
12/11/2022
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự

Báo Quảng Ngãi
10/11/2022
Nên hay không thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự?

Nên hay không thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự?

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
10/11/2022
Dự án Luật Phòng thủ dân sự: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Dự án Luật Phòng thủ dân sự: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Báo Đại Đoàn Kết
10/11/2022
Hôm nay (10-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Hôm nay (10-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Báo Quân Đội Nhân Dân
10/11/2022
Xác định rõ phạm vi sự cố, thảm họa để phòng thủ dân sự thích hợp

Xác định rõ phạm vi sự cố, thảm họa để phòng thủ dân sự thích hợp

Báo Pháp Luật TP.HCM
10/11/2022
Công khai, minh bạch Quỹ Phòng thủ dân sự

Công khai, minh bạch Quỹ Phòng thủ dân sự

Đại Biểu Nhân Dân
10/11/2022
Ngày 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Ngày 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Báo Tin Tức TTXVN
10/11/2022
Cần thiết có Luật Phòng thủ dân sự

Cần thiết có Luật Phòng thủ dân sự

Báo Người Lao Động
10/11/2022
Tạo hành lang pháp lý thống nhất cho hoạt động phòng thủ dân sự

Tạo hành lang pháp lý thống nhất cho hoạt động phòng thủ dân sự

Báo Nhân Dân
09/11/2022
Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh, đáp ứng cao nhất yêu cầu của phòng thủ dân sự

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh, đáp ứng cao nhất yêu cầu của phòng thủ dân sự

Báo Quân Đội Nhân Dân
09/11/2022
Đại tướng Phan Văn Giang lý giải về tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố

Đại tướng Phan Văn Giang lý giải về tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố

Báo Tiền Phong
09/11/2022