Phong thủy cho nhà ống

Gốc
Hanoinet - Đa phần nhà ở trong đô thị đều theo dạng hình ống. Ngoại trừ các khu quy hoạch mới được bố trí hợp lý, nhà ống cũ thường hạn chế về mặt môi trường sống bởi không gian hẹp và dài. Trường khí trong nhà ống vì thế có nhiều bất lợi và cần khắc phục từ hình thế bên ngoài đến cấu trúc bên trong.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=24251