BizLIVE - Người cầm đầu "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" (IMU) Usman Ghozhi tuyên bố về việc tổ chức khủng bố này liên kết với "Nhà nước Hồi giáo".

Photo: AP/Hadi Mizban

Người cầm đầu "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" (IMU) Usman Ghozhi tuyên bố về việc tổ chức khủng bố này liên kết với "Nhà nước Hồi giáo", RIA Novosti cho biết, dẫn nguồn từ các cơ quan thực thi pháp luật Uzbekistan.

"Chúng tôi có thông tin video và âm thanh về sự hỗ trợ và tham gia của IMU trong các hoạt động quân sự chung với các đơn vị IS," người đối thoại của hãng tin cho biết.

Theo ông, có bằng chứng cho thấy IMU hiện đang đẩy mạnh việc tuyển dụng và đào tạo chiến binh ở khu vực biên giới Pakistan và Afghanistan, và do đó đặc nhiệm Uzbekistan đang tăng cường các biện pháp chống khủng bố.

"Trước hết, đó là sự cải tiến mạng lưới tình báo. Chúng ta cần phải chủ động đi trước một vài bước, " nguồn tin cho biết.