Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, các phong trào thi đua yêu nước cần linh hoạt, sát cuộc sống, không quá cứng về số lượng và phải đưa cái tốt lên để đẩy lùi cái ác, cái xấu, để xã hội ngày càng tốt hơn…

Phong trao thi dua phai dua cai tot len de day lui cai ac, cai xau - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: HG

Hôm nay (1/3), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương họp phiên thứ 63 tổng kết công tác của Hội đồng năm 2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Khen thưởng cho trên 95.800 tập thể, cá nhân

Báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho thấy, năm 2015, phong trào thi đua của các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương đã có những tiến bộ, được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai sôi nổi, rộng khắp, được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Theo bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đến nay, cả nước có 1.674 xã (đạt 18,7%) và 15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời. Qua đại hội thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đã biểu dương, tôn vinh hơn 10.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước cũng khen thưởng cho trên 95.800 tập thể, cá nhân, trong đó, khen thưởng niên hạn trong lực lượng vũ trang chiếm 79,1%, khen thưởng kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị chiếm 18,7%, khen thưởng cống hiến chiếm 0,37% và khen thưởng đột xuất, chuyên đề chiếm 1,1%.

Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cũng được tập trung thực hiện tốt, có trên 22.400 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”…

Tuy nhiên, một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, chưa đi vào chiều sâu, hình thức và nội dung thi đua chưa phong phú, đa dạng, chưa phát huy hết tác dụng, hiệu quả của các phong trào. Cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu.

Không quá cứng về số lượng phong trào

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan nhận định, khen thưởng cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng kinh tế, xã hội còn ít, khen cho lãnh đạo cấp cao và cao cấp chưa thực hiện được. Cần rút kinh nghiệm về tên phong trào thi đua và tạo nề nếp tốt trong công tác khen thưởng.

Vì vậy, theo các đại biểu, hàng năm nên thống kê danh sách các phong trào thi đua để đánh giá, trên tinh thần giảm số lượng lấy hiệu quả làm chính; cân đối trọng tâm, trọng điểm khen thưởng, tránh khen thưởng niên hạn trong lực lượng vũ trang tỷ lệ quá cao trong khi khen nhiệm vụ phát triển kinh tế lại thấp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn yêu cầu, năm 2016, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề linh hoạt, không quá cứng về số lượng phong trào.

Các phong trào thi đua cần linh hoạt, sát cuộc sống, được thực hiện trong thời gian, lĩnh vực nhất định, có mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, có sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đề bạt các tấm gương tốt.

“Phải đưa cái tốt lên để đẩy lùi cái ác, cái xấu, để xã hội ngày càng tốt hơn, công tác thi đua phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, gắn với nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, giữ cho được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, Thủ tướng nêu rõ.

Công tác khen thưởng theo niên hạn phải bám luật để làm, làm nghiêm túc và cần quan tâm đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng. Cơ bản không mở rộng khen thưởng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Với những trường hợp được phát hiện rõ ràng, được rà soát chặt chẽ, thực sự có công lao trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì tiếp tục khen thưởng.

Thủ tướng khẳng định, “cấp ủy, chính quyền nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan tâm chỉ đạo, phong trào thi đua sẽ tốt” và yêu cầu, các thành viên Hội đồng rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để tạo khung pháp lý hoạt động.

Thảo Nguyên