Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình

Gốc
Trong phong trào thi đua yêu nước, giáo dân ở Quảng Bình đã sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh giai đoạn 2014-2017.

Ngày 15/11, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Quảng Bình tổ chức nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2014-2017.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban ĐKCG các cấp, đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình đã thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và thực hiện lời kêu gọi: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; “Xây dựng xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước gắn với 10 nội dung “7 tốt đời 3 đẹp đạo” của Ủy ban ĐKCG Việt Nam.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cho 3 đồng bào Công giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Để tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trong thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường củng cố khối đoàn kết trong nhân dân, trong từng cộng đồng dân cư, nhân rộng các mô hình và điển hình tiến tiến; nắm chắc diễn biến tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của các tín hữu công giáo; phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của bà con giáo dân và các tổ chức giáo hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh giai đoạn 2014-2017.

Xuân Thi