Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa mạnh mẽ

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ chủ trì Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tráng A Tủa trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tráng A Tủa trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm 2022, Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời nhiều nội dung quan trọng, có tính cơ bản, chiến lược về xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Phong trào toàn dân BVANTQ có bước phát triển với phương pháp tiến hành, cách làm mới từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác tham mưu; triển khai thực hiện ở cơ sở gắn với công tác kiểm tra, hướng dẫn. Qua đó huy động được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ.

Trong đó, nổi bật là Cục đã triển khai xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị", "Xã điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ" gắn với xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình "dân vận khéo"; tham mưu Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ" Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức "Ngày hội toàn dân BVANTQ" với nhiều nội dung, hình thức đổi mới, sáng tạo, với 5.813 điểm xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội, đặc biệt có 28 điểm được lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, qua đó đã khích lệ, động viên, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào toàn dân BVANTQ phát triển mạnh mẽ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, lãnh đạo Cục và cán bộ chiến sĩ Cục Xây dựng phong trào BVANTQ đã đạt được trong năm 2022. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2023 là năm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt 22 Đề án thành phần theo Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Thứ trưởng yêu cầu, Cục Xây dựng phong trào BVANTQ cần tăng cường tính chủ động, tích cực, sáng tạo, phát hiện những vấn đề mới trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2023 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của các lực lượng thanh niên, phụ nữ, công đoàn… trong xây dựng phong trào; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào toàn dân BVANTQ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu, Cục Xây dựng phong trào BVANTQ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chính trị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm đổi mới nhận thức, lề lối làm việc từ lãnh đạo chỉ huy đến từng cán bộ chiến sĩ đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động quần chúng để xây dựng phong trào; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời khích lệ, biểu dương các tập thể, cá nhân, các đơn vị địa phương làm tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào toàn dân BVANTQ ngay từ cơ sở.

T.P