Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phỏng vấn cử tri

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tôi hỏi ông bạn già: -Theo dõi các phiên thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội ở kỳ họp Quốc hội lần này, ông quan tâm những vấn đề gì? Không suy nghĩ lâu, ông nói luôn: - Giá cả và Đề án 112.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=27567