Phỏng vấn đại biểu QH về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gốc
ND - Tại hành lang Hội trường, phóng viên báo Nhân Dân đã có những cuộc phỏng vấn nhanh một số đại biểu QH về những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục trong công tác thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một vấn đề được đông đảo cử tri cả nước và nhiều đại biểu QH quan tâm.

Tin nóng

Tin mới