Trường Quốc tế Insworld - một trong những trường quốc tế tốt nhất tại Singapore theo tiêu chuẩn so sánh của 25% các trường phổ thông hàng đầu tại Anh Quốc (Theo Tạp chí Newsweek) thông báo chương trình PHỎNG VẤN HỌC BỔNG: