Trung tuần tháng 5/2012, quả vệ tinh thứ 2 của Việt Nam- Vinasat-2 sẽ được phóng lên vũ trụ. Mốc son đáng nhớ trong lịch sử Viễn thông Việt Nam đã được tái hiện sau kỷ niệm 4 năm ngày vệ tinh thứ 1- Vinasat-1 được phóng lên vũ trụ.