Phóng viên bị gió thổi bay trong siêu bão Irma

Gốc
Tóc ướt nhẹp, áo bay phần phật, micro sũng nước, gần như chỉ có các phóng viên dám ra đường giữa cuồng phong Irma. Họ mạo hiểm tính mạng để có những bản tin và trải nghiệm để đời.

Hoa Hạ
Video: Tổng hợp

Tin nóng

Tin mới