Phóng viên Việt Nam đoạt giải nhất ảnh quốc tế ở Anh 10:43 AM | 30/03/2009