PHT: Giao dịch cổ phiếu của cá nhân có liên quan cổ đông nội bộ

Gốc
(ĐTCK-online) Ông Nguyễn Văn Hưng, con ông Nguyễn Hồng, thành viên HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (PHT) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu trong tổng số 58.000 cổ phiếu PHT nắm giữ. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 19/10 đến ngày 19/11.

Cũng trong khoảng thời gian đó, bà Đặng Thị Tiền, vợ ông Nguyễn Hồ Quảng, Phó chủ tịch HĐQT của Công ty cũng đăng ký bán 40.000 cổ phiếu PHT nắm giữ. Được biết, tổng số cổ phiếu bà Tiền nắm giữ trước giao dịch là 51.303 cổ phiếu PHT.

Tin nóng

Tin mới