Phụ cấp cho cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng

Theo Nghị định về chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được hưởng phụ cấp tối đa là 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ và thâm niên vượt khung (nếu có).

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236009/Default.aspx