QĐND - Gần đây, Báo Quân đội nhân dân nhận được nhiều thư và ý kiến của bạn đọc hỏi về đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự (gọi tắt là phụ cấp đặc thù) đối với quân nhân ở một số đơn vị trong quân đội. Chúng tôi đã đến các cơ quan chức năng và một số đơn vị tìm hiểu để trả lời bạn đọc.

Đối tượng được hưởng Theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ, thì các đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù là: Quân nhân đang tại ngũ, trực tiếp làm nhiệm vụ vận hành, sử dụng, huấn luyện, tác chiến và sản xuất một số loại trang bị, phương tiện, vũ khí, đạn dược thuộc các quân, binh chủng trong quân đội, biên chế từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở xuống (trừ những trường hợp có chức vụ cao hơn nhưng được biên chế trực tiếp làm nhiệm vụ). Mức phụ cấp đặc thù được quy định tỷ lệ hưởng % (đối với người hưởng lương được tính trên mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ được tính trên mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng). Theo Quyết định 15, sẽ quy ra các nhóm ngành nghề để tính phụ cấp đặc thù. Ví dụ: Phụ cấp đặc thù với bộ đội phòng không, không quân; hải quân, cảnh sát biển; biên phòng; pháo binh; tăng, thiết giáp... Mỗi nhóm ngành nghề lại chia ra nhiều đối tượng. Ví dụ: Nhóm Phòng không - Không quân, đối tượng phi công quân sự, thành viên tổ bay và ban bay, được chia ra phi công quân sự; phi công, người dẫn đường trên máy bay; các thành viên khác của tổ bay... Mỗi đối tượng, mỗi ngành nghề được hưởng một phụ cấp khác nhau (đã được quy định cụ thể trong Điều 2 của quyết định). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2009. Trao đổi với chúng tôi Đại tá Trần Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách cho biết: - Để thực hiện Quyết định 15 (phụ cấp đặc thù) của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19-6-2009 Liên bộ Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính đã ra thông tư liên tịch, trong Điều 1 quy định rõ đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù gồm "Quân nhân được biên chế hoặc có quyết định giao trực tiếp làm nhiệm vụ theo các chức danh quy định tại Điều 2, Quyết định 15/2009/QĐ-TTg, từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở xuống và "Quân nhân thuộc đơn vị cấp trên tiểu đoàn và tương đương được biên chế trực tiếp làm nhiệm vụ theo các chức danh quy định tại Điều 2 Quyết định 15/2009/QĐ-TTg. Như vậy, có thể hiểu cùng là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, cùng thuộc biên chế của một đơn vị nhưng không làm nghề, công việc theo chức danh quy định được hưởng phụ cấp đặc thù của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng phụ cấp đặc thù. Nghĩa là phụ cấp đặc thù được tính theo quân số thực tế làm nhiệm vụ thuộc ngành nghề được hưởng phụ cấp đặc thù, chứ không theo quân số biên chế của đơn vị. Điều này giải đáp một số ý kiến của cán bộ, chiến sĩ ở Đơn vị C31 Quân chủng Phòng không - Không quân hỏi: "Ở đơn vị tôi tuy cùng là cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị, nhưng có đồng chí được hưởng phụ cấp đặc thù, có đồng chí lại không được hưởng?". Chúng tôi đã về tìm hiểu ở một số nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, một số đơn vị kỹ thuật của Binh chủng Pháo binh, thì thấy việc triển khai thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ rất thuận lợi và kịp thời, 100% cán bộ, chiến sĩ không có thắc mắc. Cũng có nguyên nhân khách quan là ở những đơn vị này, nghề nghiệp chuyên môn ổn định, lâu nay đã "ai vào việc nấy" nên chỉ cần đối chiếu ngành nghề theo quy định của cấp trên là thực hiện đúng. Ngược lại, ở một số đơn vị huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, học viện, nhà trường... thì việc xác định đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù gặp không ít lúng túng, mà lúng túng nhất là xác định cho đúng đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiên cứu - Kế hoạch tổng hợp, thuộc Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cho biết: - Một số đơn vị, do yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, nên có những thời điểm phải điều động một số chức danh, quân số làm những công việc có phụ cấp đặc thù. Trong triển khai thực hiện có nơi vận dụng còn máy móc, nên trong thực tế cũng có một số đối tượng thuộc diện được hưởng thì lại chưa được tính hưởng phụ cấp đặc thù. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện Quyết định 15 còn chậm ở một số đơn vị, nhưng các đối tượng vẫn được truy lĩnh từ ngày Quyết định 15 có hiệu lực (1-2-2009). Giải thích thêm về đối tượng được giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng cũng cho biết: - Theo quy định, thời gian đảm nhiệm chức danh ít nhất từ đủ một tháng (30 ngày) trở lên. Tỉ mỉ, chặt chẽ, linh hoạt trong xét duyệt Chúng tôi được biết, hiện nay, 100% đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đã được thẩm định đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù. Tuy nhiên, để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cụ thể đến từng đối tượng mới là khâu cần nhiều thời gian, đòi hỏi các đơn vị phải rất tỉ mỉ, chặt chẽ, chính xác. Đi đôi với sự giám sát, hướng dẫn của cơ quan chính sách, tài chính, cán bộ, quân lực thì các đơn vị phải làm rất tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức học tập dân chủ, công khai để mọi người hiểu kỹ những quy định trong Quyết định 15. Các bước triển khai phải đúng quy trình. Kinh nghiệm ở những đơn vị đã cơ bản hoàn tất việc chi trả phụ cấp đặc thù cho các đối tượng được hưởng là do cơ quan chính trị chủ động thẩm định các đối tượng được hưởng; hướng dẫn, giải thích rõ theo quy định và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều chỉnh kịp thời tổ chức biên chế, chức danh phù hợp với yêu cầu thực tế ở đơn vị cơ sở. Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm và ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với quân đội, đã góp phần quan trọng động viên tinh thần bộ đội, đặc biệt là những lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù. Các đơn vị cơ sở khi triển khai thực hiện chính sách ưu đãi này không những cần chấp hành nghiêm túc, công khai, đúng quy định, bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng đối tượng... mà còn phải nghiên cứu kỹ văn bản để áp dụng một cách linh hoạt, khắc phục kịp thời những vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế đơn vị. Bài và ảnh: Mai Phương