Việt Nam sẽ sớm kiểm tra, đánh giá về tính năng ưu việt của Maz, phụ gia được xem là giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm khi sử dụng với nhiên liệu truyền thống, để đưa vào sử dụng rộng rãi. Áp dụng công nghệ pha chế Maz được xem là ưu thế nhất trong hàng trăm chất phụ gia hiện có sẽ tiết kiệm cho người Việt ít nhất 25.000 tỷ đồng/năm