Trong nhạc viện, một nữ sinh hỏi giảng viên:

- Xin lỗi, em muốn biết sự thật: chả lẽ thầy cho rằng giọng của em không hợp để cất lên ở bất cứ nơi nào?

Minh họa: Dad

- Có thể phù hợp ở nhiều nơi chứ, như khi có hỏa hoạn hoặc cướp chẳng hạn.

Đỗ Hoàng (st)