Hãng iSkin giới thiệu một loại phụ kiện để bảo vệ các sản phẩm của tập đoàn Apple bao gồm iSkin Fuze dành cho iPhone và eVo3 Classic.