Phú Lương (Thái Nguyên): Hiệp thương cử 59 vị vào Ủy viên Mặt trận

Gốc
Trong các ngày 3 và 4-3, UBMTTQ huyện Phú Lương đã tổ chức Đại hội MTTQ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2014 – 2014). Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Lam đã tới dự.

Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, toàn huyện đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng trên 40 tỷ đồng, cứng hóa trên 200km đường liên thôn, hàng chục công trình kênh mương nội đồng, đã có 1.600 hộ gia đình hiến hơn 200.000m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng... Nhân dịp này, Đại hội đã hiệp thương cử ra 59 vị tham gia ủy viên UBMTTQ huyện Phú Lương khóa XVII (nhiệm kỳ 2014-2019). Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ huyện khóa XVII đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực UBMTTQ huyện gồm 4 người, ông Nguyễn Thường Sơn, Chủ tịch UBMTTQ huyện khóa XVI tái cử và tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2014-2019.

Bắc Bình

Tin nóng

Tin mới