(aFamily) - Vị trí thiết kế trang phục cho Phu nhân Michelle hiện vẫn là một ẩn số, thậm chí một số nguồn tin cho rằng có thể Đệ nhất phu nhân sẽ chọn một nhà thiết kế không quá nổi tiếng.