Giadinh.net - Tự phụ nữ không thể giải tỏa được tâm lý bất an mà đàn ông đóng vai trò quyết định. Có nhiều người đàn ông rất yêu vợ, sống chung thủy vậy mà vẫn gieo vào lòng người vợ tâm lý bất an.