Phụ nữ có vai trò lớn giúp thoát khủng hoảng

Gốc
Nếu châu Âu muốn thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và có một nền kinh tế cạnh tranh nhờ vào sự tăng trưởng bền vững thì phải khai thác được khả năng và tài năng của phụ nữ.

Sự bình đẳng nam-nữ chính là cốt lõi của chiến lược châu Âu 2010 - đây là tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Viviane Reding tại buổi công bố bản Báo cáo “Càng nhiều phụ nữ vào những vị trí lãnh đạo - chìa khóa của sự ổn định và tăng trưởng kinh tế” của EC ngày 25 tháng 3. Theo báo cáo này thì hiện tại, trong Ban lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu châu Âu chỉ có duy nhất một phụ nữ góp mặt, và nếu muốn nền kinh tế có sự tăng trưởng ổn định thì tỷ lệ nam-nữ trong các vị trí lãnh đạo chủ chốt phải tương đối ngang bằng. Trong lĩnh vực kinh tế thì phụ nữ thường đưa ra những quyết định cẩn trọng hơn. Theo thống kê, tại những doanh nghiệp lớn của châu Âu có đến 89% nam giới có chân trong Ban lãnh đạo và chỉ có 3% số doanh nghiệp này do phụ nữ lãnh đạo. Na Uy là quốc gia bình quyền nhất trong số các nước châu Âu với tỷ lệ 42% phụ nữ có chân trong Ban lãnh đạo các doanh nghiệp, điều này có được cũng là nhờ luật pháp quy định. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các doanh nghiệp có nhiều phụ nữ chính là những doanh nghiệp thu được nhiều thành công trong kinh doanh hơn. Do vậy, các doanh nghiệp và chính phủ các nước cần tăng cường tuyển dụng phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo nhằm đảm bảo sự cân bằng nam-nữ cho các vị trí chủ chốt. Một nghiên cứu mới đây được thực hiện tại Phần Lan cho thấy các công ty mà ban lãnh đạo có cơ cấu cân bằng giới tính thì lợi nhuận thu được sẽ lớn hơn 10% so với các ban lãnh đạo chỉ có nam giới. Theo một nghiên cứu của Thụy Điển tiến hành năm 2009 thì nếu loại bỏ được sự khác biệt giữa nam và nữ trong vấn đề việc làm tại tất cả các nước thành viên EU có thể làm cho GDP tăng từ 15 đến 45%. Bản báo cáo kết luận vai trò của phụ nữ trong các doanh nhiệp có tầm quan trọng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Vì vậy, để tồn tại và vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay thì các doanh nghiệp cần phải có phương thức lãnh đạo hợp lý và điều này đỏi hỏi phải thu hút được nhiều tài năng, trong đó có tài năng của phụ nữ./. Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới