Phụ nữ di cư chịu thiệt thòi

Gốc
(PL)- Sáng 20-10, báo cáo Tác động kinh tế xã hội của việc gia nhập WTO đến phụ nữ nông thôn Việt Nam được công bố tại Hà Nội.

Công trình này do Viện Khoa học lao động-xã hội phối hợp với Quỹ Phát triển cho phụ nữ của LHQ, Cơ quan phát triển quốc tế Úc tiến hành thông qua khảo sát 250 phụ nữ ở Hải Dương và Đồng Tháp. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tạo thu nhập ngoài gia đình. Tuy nhiên, đây là nguyên nhân khiến phụ nữ nông thôn làm việc nhiều hơn 1,5 lần trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Kết quả khảo sát cũng cho thấy phụ nữ di cư từ nông thôn ra thành phố thường có điều kiện sống tồi tàn, có nguy cơ bị bóc lột cao, ít có khả năng hòa nhập vào thị trường lao động và tiếp cận cơ hội do việc gia nhập WTO mang lại.

Tin nóng

Tin mới