Sản lượng hồ tiêu tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, đã tăng mạnh trở lại sau nhiều năm sụt giảm, đạt khoảng 1.500 tấn trong niên vụ 2007, tăng hơn 400 tấn so với vụ năm 2006.