Nằm giữa trung tâm khai thác hải sản lớn nhất Nam Trung bộ, với nhiều lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, Phú Quý có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển và dịch vụ du lịch.