Phú Thọ biểu dương đồng bào làm ăn giỏi

Gốc
(VOV) - 120 đại biểu đại diện cho đồng bào sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh, trong đó hơn 1/2 là đồng bào các dân tộc thiểu số như Mường, Dao,.. được biểu dương.

Gió mới miền Tây Bắc

Hội nghị biểu dương cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2006-2011 tỉnh Phú Thọ diễn ra sáng 17/11.

5 năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo ở Phú Thọ thu hút được nhiều bà con tham gia. Bà con chủ yếu tận dụng thế mạnh của địa phương để xây dựng, phát triển kinh tế phù hợp như: phát triển kinh tế đồi rừng ở Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn; chăn nuôi gà, lợn, phát triển mô hình VAC ở Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng…; trong đó có nhiều mô hình thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm./.

Tin nóng

Tin mới