Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phú Thọ cần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo