Qua 15 năm quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh Phú Thọ đã vận động ủng hộ và đăng ký ủng hộ được trên 181 tỷ đồng, trong đó quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh là trên 129 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ trên MTTQ tỉnh đã hỗ trợ để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở là trên 315 tỷ đồng; thăm hỏi tặng quà trên 11 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất trên 7,8 tỷ đồng; trợ giúp bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh trên 537 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường trên 2 tỷ đồng qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 9,9%.

Trung Hiếu