(HNM) - Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Giải chạy báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 35 - Vì hòa bình, ngày 28-9 huyện Phú Xuyên đã triển khai đợt kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cấp cơ sở.