Phú Yên: Cách chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật

Gốc
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự vừa ký Quyết định số 1295, cách chức Ủy viên BCH, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đối với ông Hồ Văn Phước.

Khi làm chủ nhiệm 2 đề tài ứng dụng khoa học công nghệ về xử lý nước thải từ các ao nuôi tôm sú, ông Phước đã liên kết với nhân viên kế toán và thủ quỹ cơ quan tự nâng khống chứng từ thanh toán, rút 27,3 triệu đồng bỏ ngoài sổ sách để chia nhau và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, gây thất thoát 38,8 triệu đồng.

Tin nóng

Tin mới