Phú Yên chỉ đạo hạn chế tối đa việc chạy trường, chạy lớp

Gốc
GD&TĐ - Trong công tác tuyên truyền về tuyển sinh năm học 2016 – 2017, Sở GD&ĐT Phú Yên yêu cầu các nhà trường tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ quản lí của các trường và cha mẹ học sinh để hạn chế tối đa việc chạy trường, chạy lớp.

Phú Yên chỉ đạo hạn chế tối đa việc chạy trường, chạy lớp - Ảnh 1

Cùng với đó, nâng cao năng lực quản lí cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giữa các trường, các lớp;

Nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất cứ hình thức nào. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí các trường hợp tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Cũng nội dung này, Sở GD&ĐT Phú Yên yêu cầu các phòng GD&ĐT trên địa bàn triển khai đầy đủ, cụ thể các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh, có biện pháp để chấn chỉnh việc chạy trường, chạy lớp (có thể quy định tuyển sinh theo hộ khẩu thường trú để giảm áp lực cho những trường có số lượng học sinh vượt quá quy định theo Điều lệ trường tiểu học,...).

Tham mưu với ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để tạo điều kiện nâng cao chất lượng các trường, mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh trên những địa bàn đông dân cư. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra về công tác tuyển sinh.

Tại công văn gửi phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp mới đây, Sở GD&ĐT Phú Yên cho biết, trên địa bàn tỉnh, tình trạng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở đô thị và khu đông dân cư, gây khó khăn trong công tác quản lí của Ngành.

Tin nóng

Tin mới