Phú Yên đầu tư hơn 405 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Gốc
Năm 2013, tỉnh Phú Yên đầu tư hơn 405 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới .Hiện tỉnh đang tập trung chương trình bê-tông hóa 200 km đường giao thông nông thôn. Các xã cũng đã triển khai 52 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như trồng cây cao-su, dồn điền đổi thửa, sản xuất lúa giống...

Bình quân thu nhập của người dân ở nông thôn trong tỉnh năm 2012 là 10,35 triệu đồng/người, dự kiến năm 2013 là 12,27 triệu đồng/người.

PV

Tin nóng

Tin mới