Phú Yên điều tra các vụ phá rừng tại huyện Sơn Hòa

Sau khi Truyền hình Thông tấn phản ánh về tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trường, xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phu-yen-dieu-tra-cac-vu-pha-rung-tai-huyen-son-hoa-53590.htm