Phú Yên: Kỷ luật cán bộ lấy gạo cứu đói cho dân đem bán

Gốc
Ngày 18.1, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Đông Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định kỷ luật nhiều cán bộ có sai phạm trong quá trình công tác. Trong đó, có vụ liên quan đến cấp phát gạo cứu đói tại Khu phố Phú Hòa.

Theo đó, khiển trách đối với cấp ủy Chi bộ khu phố Phú Hòa, khiển trách cá nhân bà Huỳnh Thị Bằng, Bí thư chi bộ khu phố Phú Hòa và ông Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khu phố Phú Hòa (thị trấn Hòa Hiệp Trung); khai trừ đảng đối với bà Lê Thị Nhị, chi ủy viên khu phố Phú Hòa.

Theo UBKT Huyện ủy Đông Hòa, trong quá trình cấp phát gạo cứu đói cho dân, Chi ủy khu phố Phú Hòa đã đồng tình để lại 400 kg gạo cứu đói để bán lấy tiền, tu sửa nhà văn hóa khu phố; cấp phát gạo cứu trợ và cứu đói không đúng đối tượng; thu tiền của dân để chi phí cho việc cấp phát gạo và làm quỹ khu phố, hợp thức hóa các danh sách nhận gạo cho phù hợp với chế độ quyết toán cấp trên.

Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để khu phố tùy tiện thu quỹ Hội Nông dân, chỉ đạo thực hiện không nghiêm kết luận của cấp trên về trả lại tiền đã thu cho nhân dân...

Đức Huy

Tin nóng

Tin mới