Phú Yên: Phát lộ đường đi trong di tích Thành Hồ

Gốc
Lần đầu tiên, các cơ quan nghiên cứu đã phát lộ được những đường đi trong thành của di tích Thành Hồ - một di tích của người Chăm cổ tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Đây là kết quả của đợt khai quật di tích Thành Hồ do Bảo tàng Phú Yên phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM tiến hành trong gần một tháng qua. Chi tiết

Tin nóng

Tin mới