Phú Yên: Thêm 1 vụ án nghiêm trọng tại công trình trọng điểm

Gốc
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa chuyển hồ sơ vụ án sai phạm tại Dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông (huyện Đông Hòa) sang Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử.

Tin nóng

Tin mới