Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phú Yên: Trên 13.500 tỉ đồng phát triển du lịch đến năm 2020

Gốc

VH- Theo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015 lượng khách du lịch lưu trú tăng bình quân 20%/ năm; thu nhập từ du lịch tăng bình quân 30%/năm.

Giai đoạn 2016 - 2020, những chỉ tiêu nói trên tăng gấp đôi, giá trị gia tăng ngành du lịch chiếm tỉ trọng 7,2% trong tổng GDP toàn tỉnh.

Tổng vốn đầu tư cho phát triển du lịch theo đề án này là 13.572 tỉ đồng (khoảng 650 triệu USD). Trong đó, giai đoạn 2011 – 2015: 220 triệu USD, giai đoạn 2016 - 2020: 430 triệu USD.

NHẤT TỰ SƠN

Nguồn Văn Hóa: http://www.baovanhoa.vn/dulich/40885.vho