Phục dựng bia Hùng Vương từ khảo

Gốc
Tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người xem hội được thấy bia Hùng Vương từ khảo đã được phục dựng tại đền Thượng, trong nhà Quan Cư, phía phải đền Thượng.

Bia có hai mặt, chữ Hán và chữ Pháp (mặt bia sau) viết về sự tích xây dựng và thờ các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh. Bia do quan Tuần phủ tỉnh Phú Thọ - Bùi Ngọc Hoàn, phụng chỉ triều đình cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam soạn và dựng vào năm chẵn (1940 - Canh Thìn). Sau đó, bia bị mất và năm 2010 đã được Khu di tích lịch sử đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thể theo hậu duệ cụ Bùi Ngọc Hoàn cho phục dựng như bia gốc. Bia là di sản văn hóa của đền Hùng và quốc gia. Bùi Ngọc Sách

Tin nóng

Tin mới