Phục dựng chân dung một trí thức

Gốc
Năm nay, tròn một 120 năm ngày sinh của học giả, nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, nhà văn hóa, dịch giả Phan Khôi (1887-1959). Dịp này đã được đánh dấu bằng một loạt sự kiện có ý nghĩa. Các tập sách sưu tầm bài viết của Phan Khôi trong các năm 1930, 1931 và các bản dịch Lỗ Tấn của ông đã được xuất bản. Một tọa đàm về ông cũng đã được Tạp chí Xưa và Nay, Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, học giả có uy tín như Đinh Xuân Lâm, Vu Gia, Nguyễn Q. Thắng, Lại Nguyên Ân. Từ những vùng xa của quá khứ, từng bước, một chân dung trí thức đã được phục dựng lại. Nhân dịp này, chúng tôi xin được điểm lại đôi nét về tiểu sử, sự nghiệp trước thuật và những công trình chính của Phan Khôi.

Tin nóng

Tin mới