Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phục hồi không gian văn hóa cho cồng chiêng

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT – Không chỉ là truyền dạy những kỹ năng diễn xướng của một loại hình âm nhạc truyền thống hay gìn giữ những bộ cồng chiêng cổ. Điều quan trọng nhất của công cuộc bảo tồn cồng chiêng, chính là khôi phục không gian diễn xướng - đất sống của di sản truyền thống quý báu này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110348&sub=134&top=43