TT - Tôi vừa đọc bài báo nói về chuyện bán tiểu cầu. Tôi được biết lượng máu một lần lấy ra là 450ml cho một lần bán. Vậy số lượng tiểu cầu được lấy ra là bao nhiêu? Sau một tháng cơ thể đủ phục hồi số lượng đã lấy ra hay không? Minh Không (TP.HCM)