Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái rừng biển miền Trung -Tây Nguyên

Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có hệ sinh thái rừng, biển rất đa dạng và phong phú. Trong thời gian qua, việc phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển của khu vực này đã và đang được triển khai bằng một số mô hình cụ thể, qua đó, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, hướng đến phát triển bền vững. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phuc-hoi-va-bao-ton-he-sinh-thai-rung-bien-mien-trung-tay-nguyen-47737.htm