Phục hồi xong cửa Chánh Tây, TT-Huế

Gốc
NDĐT- Trung tâm BTDTCĐ Huế, Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cửa Chánh Tây.

Tin nóng

Tin mới